یه جمله دیدم که می گفت :

بیاییم درماه محرم به جای زنجیر زدن زنجیر از پای آزاد مردی بازکنیم و به جای سینه زدن غم سینه دردمندی را مرهم شویم

به نظرتون این جمله درسته؟

من می گم:

اگر در ماه محرم در کنار زنجیر زدن، زنجیر از پای آزاد مردی و یا آزاد زنی باز کردیم … اگر در ماه محرم در کنار سینه زدن، غم سینه دردمندی را مرهم بودیم خوب بود

ولی یه نکته دیگه هم هست

محرم چیست ؟

 چه کرده؟

ثمراتش چه بوده؟

اگه اینا رو بدونیم مطمئن باشید بخشی عظیم از آن مربوط به همین سینه زدن و زنجیر زدن و اشک ریختن ها است

چرا که:

محرم به ما یاد می دهد که نگذاریم کسی به زنجیر کشیده شود

محرم به ما یاد می دهد که نگذاریم کسی دردمند شود

پس :

این جمله منطقی نیست

چون: اگر ما به این توصیه بالا عمل کنیم یعنی منتظر ماندیم کسی زنجیر به گردنش بیاندازند به زنجیر کشیده شود کسی دردمند شود بعد به کمکش بیاییم

این یعنی ما از اول جلوی به زنجیر کشیدن جلوی ظلم را نگرفته ایم ظالم پرور باشیم ولی به مظلوم کمک کنیم

این یعنی ما اجازه دادیم درد ایجاد شود دردمند بوجود آید بعد دردش را برطرف کنیم درحالی که باید جلوی دردمندی را گرفت جلوی ظلم را گرفت

شما چی می گی؟


کلمات کلیدی :محرم، ظلم، زنجیر، سینه
موضوع :
کلمات کلیدی :محرم، ظلم، زنجیر، سینه