• وبلاگ : از قرآن بپرسAsk quran
 • يادداشت : سنت سحرخيزي و آثار وبركاتش
 • نظرات : 3 خصوصي ، 11 عمومي
 • تسبیح دیجیتال

  نام:
  ايميل:
  سايت:
     
  متن پيام :
  حداکثر 2000 حرف
  كد امنيتي:
    
    
   
  چرا به روز نمي شه اين جا؟؟؟
  + عرفان 
  سلام.
  نماز روزه ها قبول.
  استفاده کرديم.
  انشاالله به کار هم ببنديم.
  با دعاي خير بزرگترهايي مثل شما.
  صد در دنيا هزار در آخرت.
  يا علي.


  سلام به نظر شما پايين آوردن قيمت چادر در پيشرفت فرهنگ حجاب چقدر موثر است؟

  با سلام
  وبلاگ شما در دايرکتوري وبلاگهاي پارسي "لينک بلاگ" در بخش بلاگفا ثبت شد.در صورت تمايل براي معرفي وبلاگ شما در دسته بندي هاي اين سرويس با توضيح مختصر از طريق"تماس با ما" ارسال فرمائيد.

  + گلناز 

  سلام

  ازمطالب جالب شما متشكرم

  پاسخ

  سلاممنم از اظهار لطف شما بي نهايت متشكرم
  سلام
  تبريک مي گم وبلاگ خوبي داريد

  من لينکتون کردم با نام از قرآن بپرس

  فراموش نکني من و لينک کني با نام شيميدان
  مرسي


  http://msh-shimidan.mihanblog.com/

  سلام

  اين وبلاگ رو خيلي دوست دارم بهم ارامش مي ده واقعا كارتون عاليه

  يا حق

  سلام
  بروزم آقا سعيد

  ´¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´¶¶(¯`v´¯) (¯`v´¯)
  ´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶(¯`v´¯) (¸.•´...¸.•´¸.•*´¨)
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶(¯`v´¯) (¸.•´...¸.•´¸.•*´¨)
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶(¯`v´¯) (¯`v´¯) (¯`v´¯) (¯`v´¯)
  ´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´¶¶(¯`v´¯) (¯`v´¯) (¸.•´...¸.•´¸.•*´¨)
  ´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶(¯`v´¯) (¯`v´¯) (¯`v´¯)
  ´´´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶(¯`v´¯)(¸.•´...¸.•´¸.•*´¨)به من هم سربزن
  ´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶(¯`v´¯) (¯`v´¯)
  ´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶(¸.•´...¸.•´¸.•*´¨)
  ´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶(¯`v´¯)
  ´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´¶´¶¶¶¶¶¶(¸.•´...¸.•´¸.•*´¨)
  ´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶´´´´¶¶(¯`v´¯) (¸.•´...¸.•´¸.•*´¨)
  ´´´´´´´´´¶¶´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶(¯`v´¯) (¯`v´¯)به اميد موفقيت تان ´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶´¶¶¶(¸.•´...¸.•´¸.•*´¨)
  ´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶(¯`v´¯) (¸.•´...¸.•´¸.•*´¨)
  ´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶(¯`v´¯) (¸.•´...¸.•´¸.•*´¨)
  ´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶(¯`v´¯) (¯`v´¯)
  ´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´¶¶¶(¸.•´...¸.•´¸.•*´¨)
  ´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´¶(¯`v´¯) .•´¸.•*´¨)
  ´´´´´´´´´´´¶´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶(¯`v´¯) (¯`v´¯)
  ´´´´´´´´´´¶¶(¯`v´¯) (¯`v´¯`v´¯) (¸.•´...¸.•´¸.•*´¨)
  ´´´´´´´´´¶¶¶(¯`v´¯) (¯`v´¯) (¸.•´...¸.•´¸.•*´¨)
  ¶¶¶´´´´´¶¶´¶(¯`v´¯) (¯`v´¯) ¸.•´¸.•*´¨)به من هم سربزنيد
  ´¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶(¯`v´¯) (¯`v´¯) (¯`v´¯)
  ´´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶ (¸.•´...¸.•´¸.•*´¨)
  ´´´´´¶¶´¶¶´´´´¶¶¶¶(¯`v´¯) (¸.•´...¸.•´¸.•*´¨)
  ´´´´¶¶´´´´´¶¶¶(¯`v´¯) (¸.•´...¸.•´¸.•*´¨)
  ´´´¶¶´¶¶¶¶´´¶(¸.•´...¸.•´¸.•*´¨)باي باي باي
  ´´¶¶¶¶¶´´¶¶´¶´´´´´´´´¶(¯`v´¯)
  ´¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´¶¶(¯`v´¯) (¯`v´¯)
  ´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶(¯`v´¯) (¸.•´...¸.•¨*´¨`

  سلام

  راستش هر وقت به وبلاگ شما اومدم دست خالي برنگشتم مطالب پربار و درخوري داريد....به شما و اين انديشه ي باز شما تبريك ميگم

  برايم دعــــــــــا كنيد(دعا در حق دوست برآورده ميشود)

  حق يار و نگهدارتان

  سلام

  دسستون درد نكنه.مطلب زيبايي بود