امروز در روزنامه کیهان یک آگهی ترحیمی دیدم که حسابی منو تحت تاثیر قرار داد توجه شما رو هم بهش جلب می کنم

آمدم آمدم به سوی تو باز

اینک که جان به جان آفرین تسلیم نموده و در جوار رحمت او غنوده ام بدینوسیله از تمامی آنان که به هر اسم و رسم و عنوان با بنده مرتبط بوده اند حلالیت طلبیده و ازمراحمشان تشکر می نمایم و از تقصیرات خود پوزش می طلبم و التماس دعای خیر دارم.

مجلس ترحیم از ساعت 10 تا 30 /11 صبح روز سه شنبه مورخ 19 آذر 87 (عیدقربان) در مسجد ارک برگزار می گردد و توجه عزیزان را به موارد زیر جلب می نماید:‏

الف) انعقاد مجلس ختم تنها برای حفظ شعائر است و انتخاب مسجد ارک برای سهولت در امر رفت و آمد. پس خود را مقید به حضور در مجلس نسازید زیرا فاتحه را هرجا بخوانند اگر شایستگی داشته باشم از مزایای آن برخوردار می گردم.

ب) از هرگونه کارهای نمایشی از قبیل تهیه گل و تابلوهای مخصوص و پارچه نویسی و امثال آن خودداری و هزینه آن را صرف تهیه کتب مفید جهت کتابخانه مساجد و مدارس فرمایید که خیر بیشتری در بردارد.

ج) از درج آگاهی تسلیت درجراید و مخابره تلگراف و فاکس و امثال آن پرهیز و مخارج آن را صرف ایتام فرمایید.

آخرین کلام اینکه

قائل آن همه گفتار امروز

سائل فاتحه و یاسین است.

بنده گنهکار - کاظم حاجی ترخانی

 

لازم به ذکراست نگارنده این سطور که تازه مرحوم شده خود از متمولان و پولداران بازار تهران بوده.


کلمات کلیدی :ترحیم کلمات کلیدی :مجلس ختم کلمات کلیدی :سوژه کلمات کلیدی :فاتحه خوانی کلمات کلیدی :مسجد
موضوع :
کلمات کلیدی :ترحیم کلمات کلیدی :مجلس ختم کلمات کلیدی :سوژه کلمات کلیدی :فاتحه خوانی کلمات کلیدی :مسجد