سفارش تبلیغ
صبا
بسا سخن که از حمله کارگرتر بود . [نهج البلاغه]
 

 

 

از قرآن بپرسAsk quran

کافی است مطالعه ای درباره زنان و خشونت هایی که در دنیا نسبت به آن ها می شود داشته باشید برخی کشورها به خشونت علیه زنان شهرت دارند

قرآن کریم با عنایت به این مشکل عمومی سعی کرده این موضوع را کانالیزه کند و آن را سوق به یک مورد خاص آن هم در صورت تحقق سه مرحله به وی پیشنهاد کرده است که آخرین مرحله آن در صورت حل نشدن مشکل تنبیه زن است البته آن هم  مطابق شرایطی که مقصود هز زدنی نیست...


::: یکشنبه 90/3/1 ::: ساعت 9:40 عصر :::   توسط سعید شمس Saeeid shams 
نظرات شما: نظر